Begeleiding

De functie ondersteunende begeleiding betreft handhaving van de zelfredzaamheid en de integratie in de samenleving. Hierbij dient u te denken aan de ondersteuning om de dag te structuren en om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Er wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheden die u heeft. Als u hulp krijgt van buren, familie of vrienden, kan ook ondersteunende begeleiding worden aangevraagd om hen wat meer te ontlasten.

Wilt u zich direct aanmelden voor zorg van Wens Zorg? Dit kan via het aanmeldformulier.