Eigen bijdrage aan uw zorg
Voor zowel zorg als ondersteuning wordt door de overheid een eigen bijdrage gevraagd en geïncasseerd. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en kent per periode een maximum. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en de inning daarvan. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.hetcak.nl.