Thuiszorg in de vorm van verpleging, verzorging en begeleiding valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om voor deze vormen van thuiszorg in aanmerking te komen heeft u een geldige indicatie nodig: voor verpleging, verzorging en begeleiding is dit een AWBZ-indicatie van het CIZ. Voor huishoudelijke hulp een WMO-indicatie. Wens Zorg kan u begeleiden en ondersteunen bij de aanvraag van deze indicatie, maar kan ook de aanvraag of verlenging voor u uitvoeren.