In totaal trekt de overheid 150 miljoen euro extra uit voor het PGB. De mensen die in dit jaar voor het eerst een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen, kunnen daarom vaker een PGB ontvangen. Wel zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een PGB veranderd. Daarnaast is vergoedingsregeling persoonlijke zorg uit 2012 afgeschaft. Als u nu gebruik maakt van de VPZ, verandert voor u alleen de naam naar PGB.

Voorwaarden nieuwe Persoonsgebonden budget
U kunt geen PGB ontvangen als u alleen Begeleiding nodig heeft voor minder dan 10 uur per week. Een dagdeel Begeleiding Groep telt ook als 1 uur. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de uren worden berekend. U kunt hier een uitgebreid schema vinden voor de berekening van het aantal uren Begeleiding. Met minder dan 10 uur kunt u alleen Zorg In Natura (ZIN) ontvangen van zorginstellingen die zijn vastgesteld door het zorgkantoor. Voor meer dan 10 uur Begeleiding per week, of voor Persoonlijke verzorging of Verpleging, kunt u wel een PGB ontvangen.

Budgetplan en langdurige indicatie
Vraagt u in 2013 voor het eerst een PGB aan? Dan moet u ook een budgetplan inleveren bij het zorgkantoor. Als u een aanvraag doet voor een Persoonsgebonden budget, krijgt u dit formulier automatisch toegestuurd. Daarnaast heeft u ook een indicatie nodig van het CIZ die langer geldig is dan 1 jaar. Als dit niet het geval is, moet het CIZ aangeven dat u ook na een jaar nog AWBZ-zorg nodig heeft. Als u palliatieve zorg nodig heeft, geldt deze regeling niet.

Fraudebestrijding PGB
Het kabinet wil meer doen tegen de fraude die wordt gepleegd met het PGB. Zo komen er meer een-op-een gesprekken tussen het CIZ en zorgkantoren met de cliënten, komen er huisbezoeken bij PGB-houders en worden de budgetten niet meer door de cliënt zelf beheerd. Op die manier wordt misbruik van het budget tegengegaan.

Tarieven PGB 2013
De tarieven voor het AWBZ-PGB zijn ten opzichte van 2012 onveranderd, ook niet met een correctie voor inflatie.  De tarieven voor het PGB bij een indicatie voor het Zorgzwaartepakket (ZZP) wordt wel iets lager. Lees verder over alle gedetailleerde informatie over deze aanpassing in het tarief voor het PGB-ZZP. Het PGB vraagt u, net zoals voorheen, aan via het CIZ. Na de indicatiestelling zullen wij bekijken of u in aanmerking komt voor een PGB en hoe hoog deze zal zijn.

happy wheels

Reacties zijn gesloten.