Met particuliere zorg van Wens Zorg regelt u de zorg en ondersteuning thuis op een manier zoals u het wilt. Dit houdt in dat u zelf bepaalt: het aantal uur, de soort ondersteuning en de tijden en wijze waarop de zorg en ondersteuning geboden wordt.
In tegenstelling tot reguliere thuiszorg, betaalt u particuliere zorg zelf.

Met indicatie (AWBZ of PGB)
Huishoudelijke ondersteuning € 19,60
Ondersteunende begeleiding € 42,50
Persoonlijke verzorging € 39,-
Thuisbegeleiding € 35,-
Verpleging € 47,50
Weekend- en feestdagentoeslag + 10%