Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen die nodig is. U kiest zelf uw thuiszorgorganisatie, zoals Wens Zorg. Met ons maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop onze zorgverleners voor u werken en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaald. Op die manier houdt u zelf de regie over de zorgverlening. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen. Om in aanmerking te komen voor een PGB, moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Met een Persoonsgebonden budget kunt u verschillende vormen van hulp en begeleiding inkopen. Ook wel ‘zorgfuncties’ genoemd. U kunt hierbij denken aan:

  • Persoonlijke verzorging (zoals wassen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan)
  • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
  • 24-uurszorg

Wat mogelijk is, hangt af van de hoogte van het Persoonsgebonden budget en wat binnen de PGB-regeling is toegestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om huishoudelijke hulp in te kopen met het PGB van het zorgkantoor, hiervoor moet u naar het WMO loket van uw gemeente.

Wens Zorg helpt en adviseert u bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget?

Wanneer u een PGB gaat aanvragen neemt U contact op met Wens Zorg. Vervolgens neemt er een medewerker van Wens Zorg contact met u op om te kijken op hoeveel zorg u recht hebt. Hierna wordt de indicatie officieel aangevraagd. Het zorgkantoor kent het PGB toe en stort het PGB op uw rekening.